Warunki dostawy

I Dostawa nasion, nawozów, narzędzi:

1.Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym  produktów po ich potwierdzeniu, realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze.

3. Koszty przesyłki doliczane są do ceny produktów podczas składania Zamówienia.  

4. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone od momentu wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie [w przypadku wyboru przelewu bankowego]. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5. Zamówienia złożone po godz. 14.00 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zakupu, specyfikacji zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla firm.

7. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Roll-traw nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

II Dostawa trawników rolowanych

1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Roll-traw i wiążą strony od momentu potwierdzenia.

3. Realizacja zamówienia odbywa się w ustalonym przez strony terminie z zastrzeżeniem, że ze względów pogodowych może nastąpić zmiana pierwotnego terminu.

4. Transport zamówionych towarów odbywa się na koszt  kupującego poprzez profesjonalnych przewoźników na zlecenie sprzedającego.

5. W przypadku opóźnienia przewoźnika co do terminu podstawienia pojazdu, opóźnienia przewozu, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru towarów i jego stanem przechodzą na kupującego.

6. Trawniki do transportu pakowane są na palety , których zwrot klienta nie obowiązuje.

7. W cenie transportu trawników (do 350 m2) jest uwzględniony rozładunek palet przy pomocy windy samochodowej na utwardzony plac.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zakupu, ceny transportu oraz terminu realizacji.

9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Roll-traw nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.


Poznaj nas